Indien u vroeger aangesloten was in een andere club, moet je eerst daar uw ontslag indienen, vooraleer je je bij ACKO kunt aansluiten.
U kan slechts 1 persoon tegelijk ingeven wij vragen u ook het bedrag van iedere atleet apart over te schijven.

Beste, Je staat op het punt om aan te sluiten bij Atletiekclub Kortenberg. Hartelijk welkom!

Stap 1 van 4